Rosanna Cantavella

Universitat de València / Departament de Filologia Catalana

Evolution of scientific production

Production
113
  • Artículo 113

Production list

Title Year Type

Uses of TEI-XML for editions of ancient texts dealing with marginal and queer lives

Biografies invisibles/Invisible Biographies: Marginats i marginals …, 2021

R Cantavella
2021 Artículo

La carta pròleg d'Aldonça de Montsoriu a la «Vita Christi» d'Isabel de Villena

«Qui fruit ne sap collir»: homenatge a la profesora Lola Badia, 135-143, 2021

R Cantavella
2021 Artículo

El Facetus «Moribus et vita», el Facet francès i el català, en el context escolar baixmedieval

Sabers per als laics: Vernacularització, formació, transmissió (Corona d …, 2021

R Cantavella
2021 Artículo

La rima de mèrit a l’Espill de Jaume Roig

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna 17 …, 2021

R Cantavella
2021 Artículo

" Amar follament" al poema 22 d'Ausiàs March

Medioevo romanzo 44 (2), 398-416, 2020

R Cantavella
2020 Artículo

Versus leonini, lleonisme, léonime.

Revista de Literatura Medieval 32, 73-97, 2020

R Cantavella
2020 Artículo

" Versus leonini, lleonisme, léonime". La rima de dues síl· labes en la teoria poètica trobadoresca, amb els seus contraparts llatí i francès

Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de Publicaciones, 2020

R Cantavella
2020 Artículo

Le trame oscure nella poesia di Ausiàs March: il caso del canto 28

R Cantavella
2018 Artículo

Bibliography of the Catalan, Valencian and Balearic ancient texts: Libraries and Valencian archives

ROMANCE PHILOLOGY 70, 513-515, 2016

R Cantavella
2016 Artículo

BITECA. Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears: Biblioteques i arxius valencians, compiled by Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, and Lourdes Soriano. València …

Romance Philology 70 (2), 513-515, 2016

R Cantavella
2016 Artículo

Isabel de Villena i família: una reconsideració biogràfica

Anuario de Estudios Medievales 45 (2), 715-732, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

Jaume Massó i Torrents:'La cançó provençal en la literatura catalana'cent anys després

Medium Aevum 84 (2), 351, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes

Medium Aevum 84 (2), 373, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

ISABEL DE VILLENA AND HER FAMILY: A BIOGRAPHICAL REAPPRAISAL

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 45 (2), 715-732, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

14 The Seducer’s Tongue: Oral and Moral Issues in Medieval Erotodidactic Schooltexts

Spoken Word and Social Practice, 393-420, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

Jaume Masso and the Torrents:'The provencal song in the catalan literature'one hundred years later

MEDIUM AEVUM 84 (2), 351-352, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

Expressions multiplicatives en textos catalans medievals

Studia Mediaevalia Curt Wittlin Dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt …, 2015

R Cantavella
2015 Artículo

El sistema de rimes de la tradició trobadoresca segons les Leys d’amors

R Cantavella
2015 Artículo

Producción y difusión digitales de las humanidades no vanguardistas en el siglo XX: el ejemplo de la filología catalana medieval

Visibilidad y divulgación de la investigación desde las Humanidades …, 2014

R Cantavella
2014 Artículo

El" Facet", una" ars amandi" medieval: edició i estudi

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia …, 2013

R Cantavella, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
2013 Artículo

El denominat "estil afectiu" en la Vita Christi d'Isabel de Villena

Els escriptors valencians del segle XV, 193-233, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella'Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's' Tragèdia de Caldesa''[Ressenya]

Speculum, 2013, vol. 88, num. 4, p. 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

El Facet, una ars amandi medieval

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's “Tragèdia de Caldesa,” a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The …

Speculum 88 (4), 1074-1076, 2013

R Cantavella
2013 Artículo

L'altra joia de la novella cavalleresca.

Serra d'Or, 109-110, 2012

R Cantavella
2012 Artículo

Corpus bibliográfico on line de la literatura catalana de la Edad Media

Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, 203-219, 2012

RA Ferrer, LM Pascual, R Cantavella
2012 Artículo

Alfons el Vell: Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments

CEIC Alfons el Vell, 2012

R Cantavella
2012 Artículo

Intellectual, Contemplative, Administrator: Isabel de Villena on the Vindication of Women

A Companion to Spanish Women Studies, 97-107, 2011

R Cantavella
2011 Artículo

Sobre la prosa d'art en Isabel de Villena

Studia philologica valentina, 249-266, 2011

R Cantavella
2011 Artículo

Conferència" La figura humana de Sanchis Guarner en al seu temps"

Taller d'Audiovisuals, 2011

M Nicolás, S Cortés, A Llorenç, R Cantavella
2011 Artículo

Alan Deyermond (1932-2009)

Estudis Romànics, 584-587, 2011

R Cantavella
2011 Artículo

Intellectual, Contemplative, Administrator: Isabel de Villena and the Vindication of Women

A Companion to Spanish Women’s Studies, 97-107, 2011

R Cantavella
2011 Artículo

SOBRE LA POESÍA ANTIFEMENINA DE AUSIÀS MARCH: EL POEMA 71

Revista de literatura medieval, 85-104, 2010

R Cantavella
2010 Artículo

L'" Espill", per fi a l'abast en una edició feliç.

Serra d'Or, 73, 2008

R Cantavella
2008 Artículo

Jaume ROIG, Espill. Edició, transcripció i comentaris d’Antònia CARRÉ

Arxiu de textos catalans antics, 600-606, 2008

R Cantavella
2008 Artículo

Les anotacions marginals al «De amore» català

Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 37-58, 2007

R Cantavella
2007 Artículo

Isabel de Villena (1430-1490

Deu dones i el cristianisme, 139-155, 2005

R Cantavella
2005 Artículo

Actes del X Congrés Internacional de l'Associació hispànica de literatura medieval

Institut interuniversitari de filología Valenciana, 2005

R Alemany, JL Martos, JM Manzanaro
2005 Artículo

La percepció de l'amor i el poema 56 d'Ausias March

Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura …, 2005

R Cantavella
2005 Artículo

El capellà, el vicecanceller i el secretari, o De amore, Mascó i Metge

Llengua i literatura, 31-66, 2004

R Cantavella
2004 Artículo

Debate on women in" Tirant lo blanch"

na, 2003

R Cantavella
2003 Artículo

Traducció creativa

Universitat de València, 2003

R Cantavella, M Haro, E Real
2003 Artículo

Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica/Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Románica

Publicacions de la Universitat de València, 2003

RC Chiva
2003 Artículo

Isabel de Villena

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), 40-50, 2000

R Cantavella
2000 Artículo

The Medieval Catalan Demandes d'amor

Hispanic Research Journal 1 (1), 27-42, 2000

R Cantavella
2000 Artículo

Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa

Ausiàs March i el món cultural del segle XV, 299-318, 1999

R Cantavella
1999 Artículo

Roderic Mòbil

Saitabi, 26, 1999

R Cantavella
1999 Artículo

THE MEANING OF DESTRAL AS'GO-BETWEEN'IN THE CATALAN" FACET" AND IN OLD OCCITAN

Medium aevum 67 (2), 304-312, 1998

R Cantavella
1998 Artículo

THE MEANING OF DESTRAL AS 'GO-BETWEEN' IN THE CATALAN "FACET" AND IN OLD OCCITAN

Medium aevum 67 (2), 304-312, 1998

R Cantavella
1998 Artículo

On the Sources of the Plot of Corella's

The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, 75-90, 1997

R Cantavella
1997 Artículo

Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella

Agrupació Borrianenca de Cultura, 1997

R Cantavella
1997 Artículo

DOS PREGUNTAS SOBRE LA CELESTINA: CONCORDANCIAS CON OBRAS CATALANAS MEDIEVALES

Cinco siglos de" Celestina": aportaciones interpretativas, 61-76, 1997

R Cantavella
1997 Artículo

Le traitament des ‘sources exemplaires’ dans les sermons occitans, catalans, prémontais du xiii e siècle

The Western Mediterranean Kingdoms 1200–1500: The Struggle for Dominion 43 …, 1997

D Abulafia, L Ackerman Smoller, G Agamben, D Heller-Roazen, ...
1997 Artículo

La crítica a la ornamentación femenina: comentarios sobre un fragmento de Lo somni

Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval …, 1994

R Cantavella
1994 Artículo

" Los amadors amants comunament": lectura del poema 61 d'Ausiàs March

Miscel· lània Germà Colón/2, 31-54, 1994

R Cantavella
1994 Artículo

Els cards i el llir. Una lectura de l'Espill de Jaume Roig.(Assaig 11)

Romanische Forschungen 106 (H. 1/4), 438-440, 1994

A Soons
1994 Artículo

Terapèutiques de l'" amor hereos" a la literatura catalana medieval

Actes del novè Col· loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes …, 1993

R Cantavella
1993 Artículo

hispánica medieval de obra conservada, debido, por una parte

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) 6, 40, 1993

R Cantavella
1993 Artículo

Els cards i el llir: una lectura de l'Espill de Jaume Roig

Quaderns Crema, 1992

R Cantavella
1992 Artículo

Les dones medievals es mereixen estudis mès acurats

R Cantavella
1992 Artículo

Sobre el triunfo de les Dones de Roís de Corella

Actas II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura …, 1992

R Cantavella
1992 Artículo

Els verbs incoatius a l'Espill de jaume Roig

Miscel. lània Sanchis Guarner, 355-370, 1992

R Cantavella
1992 Artículo

Manuel Sanchis Guarner, profesor

Miscel. lània Sanchis Guarner, 37-42, 1992

R Cantavella
1992 Artículo

L’educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals

Miscel· lània Joan Fuster 4, 33-58, 1991

R Cantavella
1991 Artículo

Medieval Catalan Mary Magdalen Narratives

Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor …, 1990

R Cantavella
1990 Artículo

Sobre el Maldit bendit de Cerverí

Llengua i literatura, 7-40, 1990

R Cantavella
1990 Artículo

Del" Perilhos tractat" al" Conhort" de Francesc Ferrer

Actes del Vuitè Col. loqui International de Llengua i Literatura Catalanes …, 1989

R Cantavella
1989 Artículo

Lectura i cultura de la dona a l'edat mitjana: opinions d'autors en català

Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 113-122, 1987

R Cantavella
1987 Artículo

Protagonistes femenines a la "Vita Christi" d'Isabel de Villena

Barcelona: La Sal, 1987

R Cantavella, L Parra
1987 Artículo

Protagonistes femenines a la" Vita Christi"

La Sal, 1987

I de Villena, R Cantavella, L Parra
1987 Artículo

El Debat pro i antifeminista a la literatura catalana medieval

Universitat de València, 1987

CRA Cantavella
1987 Artículo

Isabel de Villena, la nostra Christine de Pisan

Encontre 2, 80, 1986

R Cantavella
1986 Artículo

Els sainets de Viçanteta

Actes del Setè Col. loqui International de Llengua i Literatura Catalanes …, 1986

R Cantavella
1986 Artículo

La dona als textos de Llull

Estudios Lulianos, 93-97, 1984

R Cantavella
1984 Artículo

Aproximació als pronoms adverbials i personals febles de l'Espill

Quaderns de Treball, 11-20, 1984

R Cantavella, V Miralles
1984 Artículo

Maria-Mercè Marçal: Cau de llunes; Bruixa de dol; Sal Oberta; Terra del Mal

L'Espill, 157-159, 1983

R Cantavella
1983 Artículo

La morfologia verbal de L'Espill, de Jaume Roig. Una aplicació informàtica

Diss. Universitat de València, 1983

R Cantavella
1983 Artículo