Rosanna Cantavella

Universitat de València / Departament de Filologia Catalana

Social networks

Linkedin

Academic networks

Research Gate
Mendeley
Academia
Publons
Google Scholar
Dialnet