María-Pilar Perea

Evolución de la producción científica

Producción
28
  • Artículo 28

Listado de producción

Titulo Año Tipo

Factores que inciden negativamente en la permanencia del alumnado de Filología (UB)

CIVINEDU 2019, 170, 2019

MPP Sabater, NJL Martín, LR Barrios, VT Mira, DV Piquer
2019 Artículo

Antoni M. Alcover i el parlar de Tàrbena

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 2018, vol. 94, p. 33-50, 2018

MP Perea
2018 Artículo

Germà Colón Domènech y María Pilar Perea Sabater (eds.), Mitjans de comunicació i traducció. Realitat i interpretació. Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat …

Philologica canariensia, 97-100, 2017

MIT Martínez
2017 Artículo

Fullana Puigserver, Pere/Dols Salas, Nicolau (2013): Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (Col· lecció Seu de Mallorca, 5), 261 p.

Estudis Romànics 38, 460-461, 2016

MP Perea i Sabater
2016 Artículo

Fullana Puigserver, Pere / Dols Salas, Nicolau (2013): Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (Col·lecció Seu de …

Estudis Romànics, 460-461, 2016

MPP i Sabater
2016 Artículo

El tortosí en els quaderns de camp d'Antoni M. Alcover i altres fonts addicionals

Beceroles: lletres de llengua i literatura, 13-36, 2016

MP Perea
2016 Artículo

Mitjans de comunicació i traducció

Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2016

GC Domènech, MPP Sabater
2016 Artículo

Mitjans de comunicació i traducció: realitat i interpretació

Mitjans de comunicació i traducció, 1-154, 2016

G Colón Domènech, MP Perea Sabater
2016 Artículo

Els quaderns de camp d'Antoni M. Alcover en l'era digital

Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de llengua i literatura …, 2016

MP Perea Sabater
2016 Artículo

Curs d'estiu de la Fundació Germà Colón:" A l'entorn de les Normes de Castelló, ambient, context cultural i repercussions"

Estudis Romànics 35, 688, 2013

MP Perea i Sabater
2013 Artículo

Curs i Jornades de la Fundació Germà Colón:" Els escriptors valencians i la llengua autòctona en els segles XIV i XV"(16 i 17 de novembre de 2011)

Estudis Romànics 35, 659-660, 2013

MP Perea i Sabater
2013 Artículo

Les combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans

Estudis Romànics, 99-143, 2012

MPP i Sabater
2012 Artículo

El lèxic dialectal en un corpus autobiogràfic femení de començament del segle XX

Scriptum Digital, 2012, num. 1, p. 107-135, 2012

MP Perea
2012 Artículo

Facultad de Bellas artes

JC PLANAS, J FRANGANILLO, MS ROVIRA, AA PONS, JCF ARTIGAS, ...
2010 Artículo

HistoCat and DialCat: extensions of a morphological analyzer to treat historical and dialectal texts of Catalan

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, 279-280, 2007

J Duran Cals, MA Marti Antonin, MP Perea Sabater
2007 Artículo

HistoCat y DialCat: extensiones de un analizador morfológico para tratar textos históricos y dialectales del catalán

Procesamiento del lenguaje natural, nº 39 (sept. 2007), pp. 279-280, 2007

J Duran Cals, MA Martí Antonín, MP Perea Sabater
2007 Artículo

La cultura catalana en projecció de futur: homenatge a Josep Massot i Muntaner

Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004

G Colón, TM Romero, MP Perea
2004 Artículo

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana

MP Perea i Sabater
2003 Artículo

Quaderns de camp

Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i …, 2002

MP Perea Sabater
2002 Artículo

Dietaris: Antoni M. Alcover

MP Perea i Sabater
2001 Artículo

La flexió verbal en els dialectes catalans d'AM Alcover i F. de B. Moll: les dades i els mapes

Palma de Mallorca: Escola de Formació en Mitjans Didàctics,, 2001

MP Perea Sabater
2001 Artículo

Compleció d'un buit bibliogràfic: la lexicografia catalana (1989-1994)

Els Marges: revista de llengua i literatura, 2000, num. 66, p. 77-106, 2000

MP Perea
2000 Artículo

Cartes de Ramon Clavellet, Joan Palomba i Joan Pais a Antoni M. Alcover

Revista de l'Alguer 10 (10), 119-167, 1999

MP Perea i Sabater
1999 Artículo

Antoni M. Alcover i el català de l'Alguer

Revista de l'Alguer 9 (9), 223-247, 1998

MP Perea i Sabater
1998 Artículo

El comportament de les vocals temàtiques en alguns verbs algueresos de la segona conjugació

Revista de l'Alguer 8 (8), 169-191, 1997

MP Perea i Sabater
1997 Artículo

La parla de la Conca de Barberà (María Pilar Perea i Sabater)

Anuari de filologia. Secció C, Llengua i literatura catalanes, 98-100, 1996

C Plaza
1996 Artículo

La morfología flexiva (María Pilar Perea i Sabater)

Anuari de filologia. Secció C, Llengua i literatura catalanes, 95-97, 1996

T Ambadiang
1996 Artículo

Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos (María Pilar Perea i Sabater)

Anuari de filologia. Secció C, Llengua i literatura catalanes, 113-116, 1995

J Costa, M Oliva, JM Mestres, R Fité
1995 Artículo