Oriol Catalán

Universitat Pompeu Fabra / Departament d'Humanitats