Sebastià Giralt Soler

Universitat Autònoma de Barcelona / Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana

Evolución de la producción científica

Producción
76
  • Artículo 76

Listado de producción

Titulo Año Tipo

Nous manuscrits de l’obra mèdica d’Arnau de Vilanova

Asclepio 72 (2), p313-p313, 2020

S Giralt
2020 Artículo

NEW MANUSCRIPTS OF ARNAU DE VILANOVA'S MEDICAL WORKS

ASCLEPIO-REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA 72 (2), 2020

S Giralt
2020 Artículo

The times and stars for ruling a kingdom: The tra cta t de les eleccions by bartomeu de tresbens

Mediaeval Studies 82, 79-148, 2020

S Giralt
2020 Artículo

Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimomiós: aproximació biogràfica i diplomatari

Magnificat Cultura i Literatura Medievals 6, 113-163, 2019

C Ferragud, S Giralt
2019 Artículo

Magic in Romance languages

The Routledge History of Medieval Magic, 99-111, 2019

S Giralt
2019 Artículo

El galenismo y la construcción de la medicina escolástica, del siglo XIII al XIV

La medicina nel basso medioevo: tradizioni e conflitti. Atti del LV Convegno …, 2019

S Giralt Soler
2019 Artículo

Regiment of sanity for the King of Aragon-Aphorisms of memory

DYNAMIS 38 (1), 255-258, 2018

S Giralt
2018 Artículo

Astrology in the service of the crown: Bartomeu de Tresbens, physician and astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon

Journal of Medieval History 44 (1), 104-129, 2018

S Giralt
2018 Artículo

Sebastià Giralt,'Astrologia per a la recerca de tresors: el Libel d'investigacions de tresors de Bartomeu de Tresbens', eHumanista/IVITRA, 14 (2018), 761-793.

eHumanista/IVITRA 14, 761-793, 2018

S Giralt
2018 Artículo

The Liber Lune and the Liber Solis attributed to Hermes in the MS Vatican, BAV, Barb. lat. 3589

Cahiers de recherches médiévales et humanistes. Journal of medieval and …, 2017

S Giralt
2017 Artículo

The Liber experimentorum, a book of magic in Occitan falsely attributed to Arnau de Vilanova

Medioevo Romanzo 41 (1), 188-193, 2017

S Giralt
2017 Artículo

The Melancholy of the Necromancer in Arnau de Vilanova’s Epistle against Demonic Magic

Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, 271-290, 2017

S Giralt
2017 Artículo

La fi d'una llegenda: Arnau de Vilanova davant la màgia i l'astrologia

Mot so razo 16, 39-54, 2017

S Giralt
2017 Artículo

Satíricon

S Giralt
2017 Artículo

Arnau DB. Corpus digital d'Arnau de Vilanova, una risorsa online al servizio della ricerca e della divulgazione

Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di …, 2017

S Giralt, G Pantano
2017 Artículo

Conversione e crociata nel profetismo di Arnau de Vilanova

Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di …, 2017

S Giralt, G Pantano
2017 Artículo

Drawing from the marrow of the authors of astrology: the sources of Bartomeu de Tresbens, astrologer to king Pere the Ceremonious of Aragon

De Frédéric II à Rodolphe II. Astrologie, divination et magie dans les cours …, 2017

S Giralt
2017 Artículo

El Liber experimentorum, un llibre de màgia en occità falsament atribuït a Arnau de Vilanova

El Liber experimentorum, un llibre de màgia en occità falsament atribuït a …, 2017

S Giralt
2017 Artículo

Arnau de Vilanova. Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XIV: Expositio super aphorismo Hippocratis «In morbis minus»-Repetitio super aphorismo Hippocratis «Vita brevis …

Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam …, 2016

S Giralt
2016 Artículo

Arnaldi de Villanova Complete Medical Works, vol 14, Exposition of the aphorism of Hippocrates" In less diseases"-Repetition of the aphorism of Hippocrates" Short Life"

DYNAMIS 36 (2), 519-524, 2016

S Giralt
2016 Artículo

Una activitat didàctica amb vocació social

Methodos, 0199-205, 2016

S Giralt Soler
2016 Artículo

Una activitat didàctica amb vocació social: elaboració d'articles de la Viquipèdia sobre literatura llatina

Methodos, 0199-205, 2016

S Giralt Soler
2016 Artículo

Cap a l'edició crítica de la Practica summaria d'Arnau de Vilanova

Arxiu de Textos Catalans Antics, 255-291, 2015

S Giralt Soler
2015 Artículo

La Recepció d'Aristòtil en la medicina d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)

Universitat Autònoma de Barcelona,, 2015

S Grau Torras, J Mensa i Valls, S Giralt Soler, MR McVaugh
2015 Artículo

La recepció d’Aristòtil en la medicina d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311). Estudi de les citacions i anàlisi dels continguts en l’obra mèdica autèntica

Universitat Autònoma de Barcelona, 2015

S Grau Torras
2015 Artículo

The Manuscript of a Medieval Necromancer: Magic in Occitan and Latin in ms. Vaticano, BAV, Barb. lat. 3589

Revue d'Histoire des Textes 9, 221-272, 2014

S Giralt
2014 Artículo

Ejemplos de evaluación de competencias en Filología Clásica

Revista de Estudios Latinos 10 (1), 186-226, 2013

G Puigvert, A Alemany, A Barreda, S Giralt, JG Pallarès, M Oller, J Pagès, ...
2013 Artículo

Aristoteles imperfectus. Natural Divination, Dream and Prophecy in the Latin Middle Ages (1210-1310)

Die mantischen Künste und die Epistemologie prognostischen Wissenschaften im …, 2013

S Giralt, A Fidora
2013 Artículo

The legend of Arnau de Vilanova, from the Middle Ages to the Early Modern times

Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali 21, 411-444, 2013

S Giralt
2013 Artículo

La malaltia de l’amor en la medicina medieval

UAB divulga, 0001-2, 2012

S Giralt
2012 Artículo

MAGIA MEDIEVAL EN occITA 1 LLATÍ; EL LIBRE DE PURITATSI ELs ALTRES ESCRITS DEL coDEX BARBERINIANo LATINO 35891

El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis …, 2012

S GIRALT
2012 Artículo

" Dissipabitur Secta Mahometi". Croada i profecia en Arnau de Vilanova

Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de …, 2012

S Giralt
2012 Artículo

Humid tractatus of radicalization

DYNAMIS 32 (1), 231-235, 2012

S Giralt
2012 Artículo

Un wiki de textos llatins

Methodos 1, 169-178, 2012

S Giralt
2012 Artículo

Màgia medieval en occità i llatí. El Libre de puritats i els altres escrits del còdex Barberiniano Latino 3589

El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis …, 2012

S Giralt, LBA Alberni
2012 Artículo

Tractat sobre l'amor heroic

Barcino, 2011

A de Vilanova
2011 Artículo

Noves estratègies de seducció: estudis clàssics i Internet a secundària

Methodos, 0001-13, 2011

S Giralt Soler
2011 Artículo

Chiron, cultura clásica 2.0

Methodos, 0001-9, 2011

O Díez Fernández, L Inclán García Robés, Á Pérez Vilariño, S Giralt
2011 Artículo

Magia y ciencia en la Baja Edad Media: la construcción de los límites entre la magia natural y la nigromancia (c. 1230-c. 1310)

Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 14-72, 2011

S Giralt
2011 Artículo

Arnau de Vilanova: Tractat sobre l'amor heroic

Barcino, 2011

SG i Soler
2011 Artículo

Arnau de Vilanova en la Reforma Protestant

Faventia: Revista de filologia clàssica 31 (1), 201-212, 2009

S Giralt
2009 Artículo

Chiron: estudios clásicos en la web 2.0

Cuadernos de literatura griega y latina 7, 11-29, 2009

S Giralt
2009 Artículo

PROPERTIES: HIDDEN PROPERTIES ACCORDING TO ARNAU DE VILANOVA

TRADITIO-STUDIES IN ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY THOUGHT AND RELIGION 63 …, 2008

S Giralt
2008 Artículo

Proprietas: Las propiedades ocultas según Arnau de Vilanova

Traditio 63, 327-360, 2008

S Giralt
2008 Artículo

Arnau de Vilanova, un medico medievale davanti alle arti occulte

Farmacopea antica e medievale. Atti del Convegno Internazionale di Studio …, 2008

S Giralt
2008 Artículo

Proprietas: The occult properties according to Arnau de Vilanova

Traditio 63, 327-360, 2008

S Giralt
2008 Artículo

La tradition médicale d’Arnaud de Villeneuve, du manuscrit à l’imprimé. Traduit de l’espagnol par Nicolas Weill-Parot

Médiévales. Langues, Textes, Histoire, 75-88, 2007

S Giralt
2007 Artículo

Le livre de science, du copiste à l'imprimeur

Médiévales, 2007

L Moulinier-Brogi, N Weill-parot, JP BOUDET, A CALVET, ...
2007 Artículo

La epístola contra la nigromancia de Arnau de Vilanova

La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and …, 2007

S Giralt
2007 Artículo

La tradition médicale d'Arnaud de Villeneuve, du manuscrit à l'imprimé

Médiévales, 5-5, 2007

S Giralt
2007 Artículo

Vides modernes d’Arnau de Vilanova

Faventia 28 (1-2), 137-145, 2006

SG Soler
2006 Artículo

Medicine and astrology in Arnau's corpus].

Dynamis (Granada, Spain) 26, 15, 2006

S Giralt
2006 Artículo

Medicina i astrologia en el corpus arnaldià

Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam …, 2006

S Giralt Soler
2006 Artículo

Pedro Conde Parrado. Hipócrates latino: el De medicina de Cornelio Celso en el Renacimiento, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2003

Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam …, 2006

S Giralt Soler
2006 Artículo

Un Alquimista medieval per als temps moderns: les edicions del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en llur context (c. 1477-1754)

Arxiu de textos catalans antics, 61-128, 2005

S Giralt Soler
2005 Artículo

El Regimen quartane atribuït a Arnau de Vilanova1

Faventia 97, 112, 2005

S Giralt
2005 Artículo

Arnaldi de Villanova Opera medica omnia

Publ. de la Univ. de Barcelona; Lleida: Pages, 2005

S Giralt
2005 Artículo

Luis García Ballester, Galen and Galenism. Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance, ed. Jon Arrizabalaga, Montserrat Cabré, Lluís Cifuentes i …

Aljamia: anuario de información bibliográfica, 17 (2005), pp. 355-361. 17 …, 2005

S Giralt
2005 Artículo

Entorn de la tradició textual de la Practica summaria d’Arnau de Vilanova

DYNAMIS 24, 269-280, 2004

S Giralt
2004 Artículo

The textual tradition setting of the Practica summaria by Arnau de Vilanova].

Dynamis (Granada, Spain) 24, 269, 2004

S Giralt
2004 Artículo

El mite d'Arnau de Vilanova, de l'Edat Mitjana al Renaixement

Estudi General, 2004, núm. 23, p. 127-142, 2004

S Giralt Soler
2004 Artículo

The authorship of Contra calculum and 3 other medical treatises: Arnau de Vilanova or Galvano da Levanto?].

Sudhoffs Archiv 87 (1), 32, 2003

S Giralt
2003 Artículo

El autor del Contra calculum y de otros tres tratados médicos:¿ Arnau de Vilanova o Galvano da Levanto?

Sudhoffs Archiv 87 (1), 32-68, 2003

S Giralt
2003 Artículo

Lluis Cifuentes: La ciencia en catala a l'Edat Mitjana i el Renaixement

EARLY SCIENCE AND MEDICINE 8 (3), 269-270, 2003

S Giralt
2003 Artículo

Arnaldus Astrologus? La astrología en la medicina de Arnau de Vilanova

Medicina e historia, 1-15, 2003

S Giralt
2003 Artículo

WEILL-PAROT, Nicolas. Les «images astrologiques» au Moyen-Âge et à la Renaissance. Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (XIIe-XVe siècle.

Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam …, 2003

SG Soler
2003 Artículo

Bibliografia arnaldiana (1994-2003). I. Arnau de Vilanova, espiritual; II. Corpus mèdic i alquímic

Arxiu de textos catalans antics, 665-734, 2003

JM i Valls, SG Soler
2003 Artículo

Decus Arnaldi. Estudis entorn dels escrits de medicina pràctica, l'ocultisme i la pervivència del corpus atribuït a Arnau de Vilanova

Universitat Autònoma de Barcelona, 2002

S Giralt Soler
2002 Artículo

Brill Online Books and Journals

Early Science and Medicine 7 (4), 2002

S Giralt
2002 Artículo

The Consilia Attributed To Arnau De Vilanova1

Early science and medicine 7 (4), 311-356, 2002

S Giralt
2002 Artículo

Las ediciones renacentistas de Arnau de Vilanova en Basilea: entre el paracelsismo y el protestantismo

Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio …, 2002

S Giralt
2002 Artículo

La qüestió arnaldiana: autenticitat i falsa autoria en el corpus atribuït a Arnau de Vilanova

Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 38 …, 2002

S Giralt Soler
2002 Artículo

Nota sobre alguns ictiònims d'origen occità en textos mèdics d'Arnau de Vilanova i d'altres autors medievals

Estudis Romànics, 103-108, 2002

SG Soler
2002 Artículo

Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista

Manresa, Col· legi Oficial de Metges de Barcelona, 2002

S Giralt
2002 Artículo

MANEL GARCÍA SÁNCHEZ. Las mujeres de Homero

Faventia 22 (2), 149-151, 2000

S Giralt Soler
2000 Artículo

Arnau de Vilanova i les propietats ocultes, de la màgia a la medicina universitària

Actes de les V Trobades d'Història de la Ciencia i de la Tècnica:(Roquetes …, 2000

S Giralt
2000 Artículo