800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes