A cunca media no Miño dentro das ocupacións paleolíticas do NW peninsular