Algunes notes sobre la recepció del Calila e Dimna al català i la Doctrina d'en Pacs