Àngel Aguiló i la tradició manuscrita del Llibre dels Fets