Antes del Arte (1968-1969): fusionan art, ciència I política al Cali de la Guerra Freda