Aportacións ó estudo da prehistoria da cunca media do Miño: os asentamentos en cova e ó aire libre