Archiwa społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys problematyki