Cartoteques de la URL: l’Abadia de Montserrat i l’Observatori de l’Ebre

Aproximació al contingut de dues cartoteques patrimonials que tenen el seu catàleg allotjat a la Universitat Ramon Llull.