Cerca d’informació en l'ambit del Dret, per incloure indicis de qualitat en el formulari de la sol· licitud d’avaluació de trams de recerca