Clarà, Israel; Segarra Maria Isabel (eds)(2007).«Endimió retornat. Estudi sobre Benet Garret; Il Cariteo»