Corpus de testimonios de convivencia lingüística: ss. XII-XVIII