Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella