El capellà, el vicecanceller i el secretari, o De amore, Mascó i Metge