El comportament de les vocals temàtiques en alguns verbs algueresos de la segona conjugació