El denominat "estil afectiu" en la Vita Christi d'Isabel de Villena