El" Facet", una" ars amandi" medieval: edició i estudi