El Llibre del Tresor, compendi de sabers medievals sobre filosofia natural