El Sistema Lògic Analític: origen, desenvolupament i perspectives de futur