Els cards i el llir. Una lectura de l'Espill de Jaume Roig.(Assaig 11)