Els cards i el llir: una lectura de l'Espill de Jaume Roig