Entrevista a Jordi Calvo:“Vivim en un moment en què els recursos són cada vegada més escassos i s’ ha acabat legitimant que els governs facen ‘el que calga’per garantir-los”