Maria Rius: degana de la il·lustració a Catalunya

Estudi de l’evolució de l’estil i la reivindicació de l’ofici d’il·lustradora per part de la Maria Rius