Estudo comparativo dos contidos informativos en mobilidade das televisións españolas e latinas