Evolució de l'exposició al fum ambiental del tabac (Catalunya, 2006-2014)