Fullana Puigserver, Pere/Dols Salas, Nicolau (2013): Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (Col· lecció Seu de Mallorca, 5), 261 p.