Humanitats digitals i pedagogies culturals: mirades creuades als entorns educatius híbrids