Indicis de teatralitat en la Passió Catalana de París