Jaume Massó i Torrents:'La cançó provençal en la literatura catalana'cent anys després