Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa euskarazko laburpen zientifikoetan