La Documentació com a promoció del coneixement, o Tenim un gran futur, però no ens sortirà gratis