La informació electrònica a Catalunya. Anàlisi comparativa