La percepció de l'amor i el poema 56 d'Ausias March