La representativitat de les mostres: la clau de volta dels estudis basats en l’administració de qüestionaris a distància