La tradició animalística en la literatura catalana medieval i els seus antecedents