Les comparacions de tema animal relacionades amb el desengany amorós en les poesies de Joan Roís de Corella i en" l'Espill" de Jaume Roig