Les fonts orientals de la Història de Jacob Xalabin