les representacions i lectures de la paràbola de llàtzer i el ric en l’alta edat mitjana en l’espai pirinenc: corpus i línies de recerca