LORENZO DE’MEDICI, Per natural desig. Cançoner. Introducció, edició, traducció i notes d’Israel Clarà i Maria-Isabel Segarra. Barcelona: Omicron, 2008, 232 p.