Memòria del Grup Coordinat M4 de 1er de Dret UB curs 2014-2015