Picamoixons: un assentament estratègic dels darrers caçadors recol. lectors