Presentació del monogràfic «Temes i formes de la primitiva narrativa catalana breu»