Preservació digital distribuïda: lliçons d'experiències internacionals