Programes de detecció de plagi: aspectes lingüístics, legals i educatius del seu ús