Registres arqueològics i technocomplexos del plistttocè mitjà a la subdepressió de Terrassa: el contex català