Reseña: Maria Barceló Crespí i Gabriel Ensenyat Pujol. Clergues il· lustrats. Un cercle humanista a l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550). Publicacions Catedral de …